Teoria poparta praktyką, to solidne wsparcie dla Twojego biznesu.

Poszukiwanie rozwiązań i dopasowywanie odpowiedzi, przekazywanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem.

A na końcu nieskrywana satysfakcja
i pewność dobrze wykonanej pracy.

wirtualna asystentka audytor ISO audyty ISO audyt medyczny asystentka online audytor wewnętrzny

audit, czyli…

Auditor wewnętrzny nie kontroluje, nie szuka nieprawidłowości, nie odbiera uprawnień. Obiektywnie i rzetelnie bada zgodność systemu zarządzania z wymaganiami przyjętej normy. Wyciąga wnioski, zbiera informacje, notuje, słucha, rozmawia z pracownikami różnych szczebli. Na końcu sporządza raport dla kierownictwa. Spostrzeżenia auditora powinny służyć doskonaleniu rozwiązań, jakie zostały wprowadzone w danej firmie. Doświadczony auditor, posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną z konkretnej dziedziny, doradza i wspiera.

RODO, czyli…

Ochrona danych osobowych nie pojawiła się z wprowadzeniem Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, istniała dużo wcześniej. Dlaczego zatem, jednym dopiero teraz spędza sen z powiek, a dla innych jest zupełnie obojętna? Najlepszym zabezpieczeniem jest świadomość i wiedza osób, które na co dzień pracują z danymi osobowymi. Nie da się całkowicie wyeliminować zdarzeń niepożądanych, ale można zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Rozporządzenie ma służyć i chronić wszystkich, których dane osobowe są przetwarzane.

asysta, czyli…

Wsparcie przedsiębiorców w pracach, które z powodzeniem można wykonywać online. Wyszukiwanie informacji i treści, kompletowanie i redagowanie dokumentacji, organizowanie wyjazdów służbowych. Często przedsiębiorcy wybierają współpracę z asystentkami z lokalnego rynku, aby móc od czasu do czasu omówić zadania stacjonarnie w biurze. Osoby, które są gotowe do podróży służbowych, zajmują się także organizacją konferencji, imprez firmowych, targów. Zakres usług wirtualnej asystentki jest wszechstronny.

Audity wewnętrzne Systemów Zarządzania Jakością

 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych ISO 9001:2015, 17025:2018
 • Audity wewnętrzne branży medycznej
 • Tworzenie i aktualizacja procedur oraz niezbędnej dokumentacji
 • Przygotowywanie do kontroli i auditów zewnętrznych

RODO

 • Dostosowanie działalności do wymagań Rozporządzenia
 • Szkolenia pracowników
 • Redagowanie i przegląd dokumentów
 • Doradztwo

Wirtualna Asysta

 • Organizacja wyjazdów służbowych, konferencji, targów, eventów
 • Redagowanie pism i treści
 • Wypełnianie, kompletowanie dokumentacji
 • Wyszukiwanie informacji

Poradzimy sobie z:

RODO

JAKOŚCIĄ

SZKOLENIAMI

EVENTAMI

PROCEDURAMI

DOKUMENTAMI

Kontakt