AUDYT vs AUDIT

Rada Języka Polskiego: audyt, audytowanie
Słownik Języka Polskiego PWN: audyt, auditing

Polski Komitet Normalizacyjny: audit w tłumaczeniu normy PN-EN ISO 9001, audyt w tłumaczeniu normy PN-ISO/IEC 27001:2007, jednak w tym przypadku taki zapis wyjaśniono błędem tłumacza.

Audit dotyczy systemów zarządzania jakością. Nie oznacza kontroli, ale ma za zadanie potwierdzenie zgodności systemów zarządzania z wymaganiami normy.

Audyt zdecydowanie kojarzy się z finansami i ich kontrolą.

Firmy zajmujące się certyfikacją oraz szkoleniami z zakresu systemów zarządzania jakością, stosują zamiennie obie nazwy. Jednak już certyfikaty imienne, potwierdzające wiedzę i umiejętności danej osoby do przeprowadzania auditów systemów zarządzania jakością, wydawane są auditorowi.

Choć podejmowano wiele prób doprecyzowania, która forma jest poprawna, zarówno w środowisku językoznawców, jak
i osób związanych z systemami zarządzania jakością, nadal jest to kwestia sporna. Taki stan rzeczy ma jeszcze jeden, ciekawy wątek. Za każdym razem, gdy opowiadam komuś
o swojej pracy, pada pytanie „Ooo, to powiedz mi od razu, czy mówi się audyt, czy audit?” albo dyskretnie pojawia się uwaga odnośnie literówki w mojej wizytówce. I już jest kolejny temat do rozmowy 😊

AUDYT vs AUDIT