Bezpieczeństwo własnej posesji, czy już podglądanie sąsiadów?Żyjemy w czasach, gdy monitoring towarzyszy nam na każdym kroku. Już nikt nie jest zaskoczony kamerami w przestrzeni publicznej, w sklepach, w zakładach pracy, w komunikacji publicznej. Tym bardziej kamery na własnym domu, są dla nas czymś oczywistym. O ile nikomu nie musimy się tłumaczyć z wewnętrznych urządzeń rejestrujących, o tyle monitoring zewnętrzny posesji, to już nie zawsze tylko nasza sprawa.

Zatem, jak to jest z tą własną piaskownicą?

Co możesz?

 • możesz monitorować własną posesję, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim – to Twój prawnie uzasadniony interes i o ile kamery nie obserwują nic, poza Twoją strefą prywatną (Twój dom, Twój ogród, a tam Twoją rodzinę i Twoich znajomych), RODO nie ma zastosowania, ale wtedy i tylko wtedy;
 • możesz skierować kamery na własne ogrodzenie i wejście na Twoją działkę;
 • możesz też obserwować bezpośredni teren wokół Twojej posesji, np. część drogi, chodnika, łąki;
 • możesz udostępniać nagrania uprawnionym organom, osobie trzeciej (nawet, gdy nie ma jej na nagraniu, ale ma uzasadniony interes w pozyskaniu takiego zapisu), osobie widocznej na nagraniu; pamiętaj jednak, że jako administrator danych osobowych, jesteś zobowiązany zadbać o ochronę praw i wizerunku innych osób, oczywiście od tej reguły też są wyjątki;
 • możesz nagrywać, np. ekipę, osobę, która pracuje na Twojej posesji, jeśli jednak pracuje u Ciebie na podstawie umowy o pracę, pamiętaj o uregulowaniach wynikających z kodeksu pracy
Bezpieczeństwo własnej posesji, czy już podglądanie sąsiadów?Co musisz?

 • musisz poinformować osoby z zewnątrz, że Twój teren jest monitorowany oraz kto jest administratorem danych osobowych, jaki jest cel ich przetwarzania oraz gdzie można uzyskać więcej informacji;
 • musisz zabezpieczyć dostęp do nagrań i samych kamerCzego nie możesz?

 • nie możesz monitorować posesji sąsiada, kierować kamer w stronę jego domu, okien, nie możesz naruszać jego prywatności;
 • nie możesz nagrywać dźwięku, bo nie jest on potrzebny do zapewnienia bezpieczeństwa Tobie i Twojej posesji;
 • nie możesz udostępniać nagrań osobom trzecim, wyjątek powyżej; każdy ma prawo do ochrony swojego wizerunku, każdy;
 • nie możesz przechowywać nagrań z monitoringu w nieskończoność; skoro nie odnotowałeś żadnego incydentu na swojej posesji lub w najbliższej okolicy, a nadal przechowujesz nagrania, jaki jest w tym cel?
Bezpieczeństwo własnej posesji, czy już podglądanie sąsiadów?Co możesz, ale nie powinieneś?

 • możesz montować atrapy kamer - atrapy nie utrwalają danych osobowych, nie dochodzi także do innej formy ich przetwarzania; stosowanie atrap jest zatem dozwolone - stanowisko EROD – Europejska Rada Ochrony Danych;
 • nie powinieneś montować atrap kamer – atrapy wprowadzają w błąd, co do poczucia bezpieczeństwa, ale także dają mylne przekonanie, co do ingerencji w prywatność „obserwowanej” osoby - stanowisko PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychWyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 30 października 2019 r. sygn. akt: V ACa 440/19, lex.pl
"Już samo utrwalenie wizerunku osoby bez jej zgody, jest już naruszeniem na płaszczyźnie art. 23 i 24 k.c."

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23.09. 2019 r. sygn. akt: I ACa 1270/17, lex.pl
"Niewątpliwie pozwany jako właściciel nieruchomości ma prawo zamontowania kamer (art. 140 k.c.), a celowość takiego działania nie budzi zastrzeżeń, jeżeli czyni tak z zamiarem ochrony swojej posesji i własnego bezpieczeństwa. Wykorzystanie kamer, zlokalizowanych na posesji właściciela, lecz celem obserwacji sąsiadów, ich inwigilowanie w ten sposób, stanowi naruszenie prawa do prywatności osób poddanych takiej obserwacji."

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. sygn. akt: V ACa 20/18, lex.pl
"Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa własnego można więc montować kamery, jednak cel ten można osiągnąć bez naruszania prywatności sąsiadów. Urządzenia te powinny obejmować swoim zasięgiem nieruchomość ich właściciela wraz z ogrodzeniem, aby w ten sposób rejestrować zachowania, które mają miejsce w tym właśnie miejscu. Mogą też obejmować teren przed posesją (drogę publiczną), czy inny teren niezamieszkały, na którym, z oczywistych względów, osoby tam przebywające nie mogą oczekiwać respektowania ich prywatności rozumianej jako wolność od bycia obserwowanym."

Bezpieczeństwo własnej posesji, czy już podglądanie sąsiadów?