ISO, czyli co?ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna z siedzibą w Genewie, utworzona w 1947 roku. Jest organizacją pozarządową i składa się z krajowych organów normalizacyjnych. Jej głównym zadaniem jest ustalanie i wydawanie norm w różnych dziedzinach naszego życia.

Normy ISO mają charakter uniwersalny. Nie są narzucane, ich stosowanie jest dobrowolne. Znajdują zastosowanie w różnych branżach, specjalnościach. Mogą być wdrożone zarówno w firmach produkcyjnych, jak i świadczących usługi. Dokumentacja opracowywana jest przez międzynarodowych ekspertów z danej dziedziny. Znajdują się w niej wymagania, specyfikacje, praktyczne wskazówki, dobre praktyki. Do tej pory opublikowano ponad 22 tyś norm.

Za organizację działalności normalizacyjnej w Polsce, odpowiada PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) i należy on do grona założycieli ISO. Powstał w 1924 roku, a pierwszą normę wydał w roku następnym. W obecnym zakresie, PKN działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

I co ciekawe, słowo ISO nie jest skrótem, jest oficjalną nazwą 😎

ISO, czyli co?