Tablice rejestracyjne – odwieczny kłopot

Czy tablice rejestracyjne, to dane osobowe?Tak! Nie! To zależy 😊

Gdzie szukać odpowiedzi, gdy mamy wątpliwości w temacie ochrony danych osobowych? Oczywiście w decyzjach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwie polskich sądów. A co zrobić, gdy odpowiedzi nie są jednoznaczne? Zachować ostrożność, bo lepiej zapobiegać, niż płacić kary.

Wyrok NSA z 28 czerwca 2019 r. sygn.: I OSK 2063/17, orzeczenia-nsa.pl
Czy tablice rejestracyjne, to dane osobowe? „…brak możliwości powiązania numerów rejestracyjnych pojazdów, bez nadmiernego wysiłku i kosztów, z osobami fizycznymi, które dają się zidentyfikować, sprawia, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych. Zauważyć należy, że numer rejestracyjny ponieważ jest umieszczony na samochodzie, za zgodą właściciela pojazdu, sam w sobie jest ogólnie dostępny dla bliżej nieokreślonej liczby osób. Jednak nie oznacza to, że można go w sposób prosty powiązać z konkretną osobą. Wskazać bowiem należy, że często z tego samego pojazdu korzystają różne osoby. Powyższe niezbicie wskazuje, że nie jest możliwe, w sposób prosty i łatwy, powiązać numer rejestracyjny pojazdu z konkretną osobą - właściciela (lub posiadacza) pojazdu.”

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 marca 2020 r. sygn.: I C 214/19, orzeczenia.warszawa.so.gov.pl
„Nie należy w tym miejscu mylić wiedzy osób postronnych nie znających powoda osobiście i nie mogących zidentyfikować powoda jako właściciela pojazdu, ze względu na numery jego tablic rejestracyjnych, bez podjęcia nadzwyczajnych starań, z wiedzą osób, znających powoda osobiście, ze względu na jego osobiste powiązanie z samochodem i mogących zidentyfikować pojazd jako będący własnością powoda na podstawie osobistej z nim znajomości lub styczności.”

Numer rejestracyjny nie jest daną osobową.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2021 r. sygn.: III OSK 1466/21, lex.pl
„Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego teza, że numer rejestracyjny samochodu nie podlega ochronie wynikającej z prawa do prywatności, gdyż identyfikuje samochód a nie osobę, odnoszona winna być do przypadków standardowych numerów rejestracyjnych składających się z liter i cyfr, nie pozwalających na powiązanie samochodu z właścicielem oraz do przypadków, w których samochód z tablicą rejestracyjną znajduje się lub jest prezentowany bez połączenia z innymi informacjami odnoszącymi się do czasoprzestrzeni lub w powiązaniu
z innymi danymi osobowymi, w tym wizerunku osób nim podróżujących.
W innych przypadkach numer rejestracyjny w połączeniu
z innymi danymi osobowymi (lub nawet w określonej czasoprzestrzeni) pozwala na identyfikację osoby właściciela.”

Czy tablice rejestracyjne, to dane osobowe?

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2020”
„Numer ten (numer rejestracyjny pojazdu) jest informacją, za pośrednictwem której możliwe jest zidentyfikowanie – w sposób pośredni – osoby fizycznej, będącej właścicielem pojazdu. Jest tym samym daną osobową właściciela pojazdu.”

Numer rejestracyjny jest daną osobową.

Czy tablice rejestracyjne, to dane osobowe?